Dijous, Mai 24, 2018

Descobreix

Poble situat al vessant d'un turó, dominat per les ruïnes del castell, on s'esglaonen en diferents replans un seguit de cases típiques d'aquest món rural. Al costat de l'església parroquial de Sant Tirs, romànica i modificada el segle XVIII, hi destaca un original cementiri.

Es troba al límit amb l'Urgell i la Segarra, centrat a la vall del Llobregós. El territori, constituït bàsicament per gresos i argiles roges de l'Oligocè, amb conglomerats vora el Segre i guixos més al sud, es disposa en dos sistemes de costes, els quals, especialment el del SO, seguit parcialment per un eix anticlinal esventrat, originen petites elevacions (fins a 671 m al NO) que dominen de 100 a 200 m la vall intermèdia. El poble és al raiguer d'un turó.