Dijous, abril 27, 2017

Grups municipals

Els membres de les corporacions locals formen part de grups polítics municipals. La constitució d’aquests grups es fa mitjançant sol•licitud per escrit, subscrita per tots els i les integrants del grup i dirigida al president o a la presidenta de la Corporació.

Actualment la constitució dels grups polítics es gairebé automàtica, tot i que la llei estableix com a obligatòria la seva creació només per als municipis de més de 20.000 habitants.

Els regidors i les regidores que abandonin, durant el mandat, el grup al qual estaven adscrits, no podran integrar-se en cap altre grup i quedaran en situació de no adscrits.

 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

 • Francisco Garcia Cañadas
 • Maria Basomba Gili
 • Trini Ruiz Ruiz
 • Josep Pera Marquilles
 • Júlia Abelló Salvadó
 • Jaime Herreros Angrill

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 • Maria Antònia Pubill Carro
 • Josep Tàpies Ticó
 • Imma Bonet Carabasa
 • Eladi Piqué Cuñat
 • Marta Cinca Solé