Divendres, Octubre 19, 2018

Millora gestió d’aigua d’ús

L’Ajuntament de Preixens amb la col.laboració de la Diputació de Lleida a finals de l’any 2017 va dur a terme l’obra:

“Millora gestió d’aigua d’ús públic xarxa d’aigua potable al nucli de Ventoses, municipi de Preixens”,

El pressupost es de 25.063,21€ (IVA EXCLÒS) dels quals 20.000€ van ser subvencionats per la Diputació de Lleida,
en el marc del “MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC, ANUALITATS 2016, 2017, 2018 I 2019.”