Entitats referents del projecte:

 • Consell Comarcal de la Noguera. Àrea de Serveis Socials d'Atenció Primària
 • Creu Roja la Noguera
 • Càritas Parroquial de Balaguer

Des de fa més de 8 anys els serveis socials tant públics com privats (associacions) treballen coordinadament per donar un bon servei a la població. Especialment, a la població més desafavorida de la comarca.

Tradicionalment les entitats destinades a l'atenció primària han estat Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, Càritas i des de fa uns 8 anys Creu Roja s'ha afegit a aquest equip. Fins a l'any 2008 des de Serveis Socials s'atenia tota la població inclòs els immigrants amb documentació en regla i només en cas excepcional o d'urgència es derivava a les entitats citades per cobrir algun aspecte que hagués quedat desatès. Des de l'any 2008 s'ha vist incrementat el nombre de persones que sol·licitaven suport econòmic i també aliments. El 2009 aquest creixement es va fer més evident i serveis socials va multiplicar per tres el nombre de demandes a nivell d'espècie. La majoria de nous demandants eren persones espanyoles o bé immigrants amb molts anys al nostre país que des de feia uns quants mesos estaven a l'atur. D'altra banda, la sensibilitat de la Fundació-Obra Social "la Caixa" que va observar aquest mateix increment a través de les demandes de descobert per alimentació que els havien fet alguns clients va permetre, fer una nova aposta per aquest servei de forma més coherent coordinada i unificar esforços per poder arribar a més nombre de persones i pal·liar aquestes situacions de mancança.

Es va proposar, amb l'ajut de l'obra social, crear un banc d'aliments, centralitzat en un sol local i que va permetre a les tres entitats derivar aquelles persones que necessitin aquesta ajuda.

Com que la situació actual reclama rapidesa i creativitat en les propostes, es va proposar la creació de dues línies:

Ajuts d'aliments periòdic ( per aquelles famílies que tradicionalment han necessitat suport).

Ajuts d'Emergència Social (per aquelles persones que donada la situació, esperem conjuntural, d'atur necessitin durant un període concret de temps el suport).

FUNCIONS

 • Donar una resposta que parteix de la garantia de dret, superant el concepte purament assistencial i de beneficència.
 • Fomentar la tasca de les entitats i empreses que realitzen accions o volen realitzar accions en relació a la gestió d'aliments o animar-los a iniciar-la i a treballar conjuntament amb el Banc d'Aliments.
 • Utilitzar un criteri objectiu i unificat per tota la comarca de la Noguera.
 • Donar a l'usuari la seguretat de què es treballa amb uns criteris establerts prèviament.
 • Fer una acurada selecció de les diferents famílies que fan la demanda.
 • Tenir uns criteris de valoració per augmentar l'eficàcia d'aquest recurs.
 • Fer un seguiment dels casos atesos.
 • Aconseguir que sigui un recurs temporal que cobreixi les situacions de crisi de qualsevol persona.

PERSONES USUÀRIES

Població amb problemàtica socioeconòmica i col·lectius amb necessitats bàsiques d'alimentació.

FORMA D'ACCÉS

La treballadora social de cada entitat realitzarà l'acollida dels usuaris, atendrà les demandes d'aliments i seguirà un procediment: entrevista personal i valoració, lliurament de documentació, barem econòmic, i pla de treball individual. També realitzarà un seguiment individualitzat a cada família o persona usuària, a través d'una entrevista per valorar regularment la situació econòmica, social, d'habitatge...

UBICACIÓ

Adreçar-se a les diferents entitats que col·laboren en el projecte.