El curs 2002-2003 es van iniciar les Aules Universitàries a la Noguera, organitzades per diverses entitats i associacions de Balaguer, amb l'objectiu d'oferir a la població adulta de Balaguer i comarca (majors de 25 anys) la possibilitat de rebre una formació permanent, continuada i de qualitat que els permetés adquirir nous coneixements, ampliar el seu nivell cultural i participar activament en la vida ciutadana de Balaguer i comarca.

En vista de les dificultats que comportava l'organització i gestió de tot un curs acadèmic, l'organització va oferir que fos l'administració -Consell Comarcal de la Noguera i Ajuntament de Balaguer- qui es fes càrrec d'organitzar-les i gestionar-les.

Així doncs, el curs següent (2003-2004), les van començar a organitzar i coordinar el Consell Comarcal de la Noguera, l'Ajuntament de Balaguer, el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i la Universitat de Lleida, modificant el criteris inicials i passant a ser unes Aules d'Extensió Universitària adreçades a persones majors de 55 anys.

Durant aquests darrers anys, han passat per les aules un gran nombre de persones que han pogut gaudir d'aquests cursos.

Cal explicar que des que la Universitat de Lleida accepta coorganitzar l'Aula d'extensió Universitària de la Noguera, l'Aula depèn acadèmicament de la Unitat d'Atenció Socioeducativa (UASE) de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).

OBJECTIUS

  • Els objectius són molt variats, però tots els i les alumnes pretenen que l'educació millori la seva qualitat de vida i el seu benestar individual i social. Al final de curs, es passa a l'alumnat un qüestionari per valorar i avaluar el curs en general. Les respostes a la pregunta de per què assisteixen a les Aules Universitàries són diverses: "per aprendre", "pel plaer d'anar a la universitat", "per trobar-se amb gent i fer amistats", "per ocupar el seu temps", "per sortir de casa", etc. I pel que ens mostren les avaluacions sembla que gràcies a aquests programes molta gent gran ho està aconseguint.

PERSONES USUÀRIES

Les  Aules d'Extensió Universitària per a gent gran es defineixen com una de les activitats de formació integral i permanent dirigida al sector de la població de la Noguera, majors de 55 anys.

UBICACIÓ I CONTACTE

Tothom que vulgui inscriure's pot adreçar-se a les instal·lacions del Consell Comarcal de la Noguera o trucar al telèfon 973 448 933.