L'any 2006 el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va crear el Programa per al desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social amb l'objectiu d'incorporar els ens locals a l'estratègia de lluita contra l'exclusió social a Catalunya. A fi i efecte d'assolir aquest objectiu, el Consell Comarcal de la Noguera, amb el suport del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, s'ha adscrit a aquesta iniciativa.

La voluntat del Consell Comarcal de la Noguera és que el Pla Comarcal d'Inclusió Social esdevingui el marc en el qual l'ens, les entitats i agents econòmics i socials de la Noguera articulin accions i polítiques amb capacitat per incidir en els factors d'exclusió a la nostra comarca per millorar les condicions de vida de la ciutadania.