Els Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP) són el primer nivell d'atenció social a la ciutadania, el punt immediat d'accés al sistema de serveis socials públics.

Són serveis polivalents de competència comarcal que estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a tractar tota mena de necessitats per mitjà d'una atenció individual, familiar i col·lectiva. Aquests serveis socials de base, serveis generals o unitats de treball social, o com en el projecte de Llei de Serveis Socials de Catalunya, "Àrees Bàsiques de Serveis Socials", també treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social.

D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.

Entre les seves funcions, hi ha les següents:

  • Avaluar, detectar i prevenir les situacions de necessitat.
  • Oferir informació, orientació i assessorament en relació als drets i els recursos socials existents.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció sòcioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari.