Diumenge, Setembre 23, 2018

Jornades

Èxit del 3r Dinar Comunitari de la Taula d’Entitats de Balaguer

L'Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, a través del Pla de Desenvolupament Comunitari, el dissabte dia 13 de maig va organitzar el III Dinar Comunitari de la Taula d'Entitats de Balaguer. El dinar es va fer a La pallavacara, i s'hi van aplegar més de 80 persones de 20 entitats de Balaguer, que van participar per fer possible aquest dinar i les activitats que s'hi van fer com el Mural Interactiu de la Comunitat, el Vídeo de les Entitats. Després de dinar van jugar un bingo solidari amb obsequis que van portar les mateixes entitats i els diners recollits es destinaran a un projecte escollit a la Bústia dels Suggeriments Solidaris que es va posar al dinar, per que cada entitat pogués posar-hi alguna iniciativa.

Aquesta trobada ha contribuït a cohesionar la relació entre les diferents entitats que ja participen activament en la Taula d'Entitats i també a arribar a altres entitats del municipi que encara no ho fan, ja que en una jornada distesa i de lleure han pogut compartir inquietuds i reforçar el treball conjunt.
La Taula d'Entitats de Balaguer funciona des de l'any 2008, i es defineix com un espai de trobada i participatiu per a les entitats de Balaguer en el qual posen en comú les seves necessitats i les seves inquietuds per treballar-les de manera conjunta, i proposen activitats i projectes que millorin la vida comunitària a Balaguer. De la Taula d'Entitats han sorgit projectes com el programa de ràdio "Més enllà del nas" (Ràdio Balaguer- el segon dijous de mes a les 9.00 h i a les 20.00 h), el Contes del Món per Sant Jordi, els Esports al Casal de la Gent Gran, el Mercat del Vell, entre altres. Les reunions es fan el primer dilluns de mes a les 19.00 h a Lapallavacara, i hi són convidades a assistir totes les entitat de Balaguer de qualsevol àmbit.