Divendres, Gener 18, 2019

Jornades

Torna la formació en habilitats parentals a la Noguera

Sessió de la primera edició del programaL’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera ha posat en marxa la segona edició del Programa d’Habilitats Parentals, en el qual participaran dotze famílies. Aquest programa ofereix eines als pares i mares per manejar situacions quotidianes amb els seus fills/es, i alhora potencia aspectes decisius en la generació de les dinàmiques i relacions familiars. Els pares i mares hi adquireixen estratègies personals, emocionals i educatives que els permeten implicar-se d’una manera eficaç en la construcció d’una dinàmica de convivència familiar positiva i en el desenvolupament de models parentals adequats per a infants i joves.
El programa s’ha estructurat en 12 sessions de 2 hores de durada, en les quals es tractaran el temes següents:
- Introducció i identificació d'expectatives. Etapa evolutiva i desenvolupament.
- Necessitat d'atenció, respecte, afecte i reconeixement.
- Autoestima i assertivitat en els pares i mares.
- Autoestima i assertivitat en els fill si filles.
- Escolta activa i empatia.
- Expressió de sentiments i opinions.
- Suport parental als fills per a la resolució de problemes.
- Negociació i establiment d'acords.
- Disciplina per fomentar l'autoregulació del comportament en els fills/es.
A més, en dos de les sessions participaran els fills i les filles, per tractar la  comunicació eficaç i l'organització quotidiana de la vida familiar.