Divendres, Desembre 14, 2018

Jornades

Què són els Serveis Socials?

Els Serveis Socials són el conjunt d'actuacions orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació d'informació, atenció i suport personal.

Són definits per la nova llei catalana de serveis socials de la següent manera:

"Els serveis socials són un dels sistemes de benestar social, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d'educació, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques en l'àmbit de la cultura i l'esport. Els serveis socials són el conjunt d'intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, donant atenció al manteniment de la seva autonomia personal, promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones."

Els processos de canvi social viscuts en els últims anys com són l'aparició de nous models de família i convivència, el gran augment de la població degut a la onada d'immigració, l'increment de la esperança de vida i el conseqüent envelliment de la piràmide generacional, generen la necessitat de reforçar els vincles socials i les identitats comunitàries, universalitzar els serveis, i donar atenció a les necessitats de dependència.

Aquests fets, condueixen a les polítiques públiques, especialment a les d'Acció Social, a repensar el model de serveis socials per tal de fer front a les noves realitats i millorar els sistemes d'atenció social.

La Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència aprovada el 14 de desembre de 2006 i la Llei de Serveis Socials aprovada el 4 d'octubre de 2007 pel Parlament de Catalunya faran que la xarxa d'atenció social aculli moltes més persones, i d'un perfil molt més divers al que s'atenia actualment.