Divendres, Desembre 14, 2018

Jornades

Salutació del coordinador

Benvolgudes i benvolguts,

L'equip dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera volem i hem d'apropar-nos més a tots els ciutadans i ciutadanes de la Noguera. Amb aquesta idea neix la nostra pàgina web. Una pàgina destinada a informar-vos de tots els serveis, ajuts, programes i altres prestacions que des del nostre servei us podem oferir i que, de ben segur, us poden ser d'utilitat.

Per aquest motiu, des dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, hem cregut adient de posar en marxa un sistema d'informació, per tal que sapigueu i conegueu quina és la nostra tasca i què és el que fem per poder ajudar i resoldre molts dels problemes i/o conflictes socials que tenim en cadascun dels 30 municipis que conformen la nostra comarca, la Noguera.

Des d'aquestes breus ratlles us animo a fer un canvi. Un canvi que ha de comportar una nova visió i un nou concepte dels Serveis Socials. Endinsant-nos en ple Segle XXI, els serveis socials han de ser, tal i com diu la nova llei de Serveis Socials ( Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials) un dels sistemes de l'estat del Benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema educatiu, les polítiques per a l'ocupació, les polítiques d'habitatge i altres actuacions públiques.

Enrere queden les actuacions de beneficència, l'atenció a pobres i desvalguts, i altres maneres d'entendre l'atenció social. Avui, i seguint fidelment l'esperit de la nova Llei de Serveis Socials aprovada pel Parlament de Catalunya, els Serveis Socials han d'avançar en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones en una doble direcció:

  • Garantir el dret a la igualtat d'accés, defensant la igualtat d'oportunitats per accedir als serveis socials com un instrument d'autonomia per a gaudir d'una integració real en la societat.
  • Fomentar la solidaritat, garantint l'atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d'edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida. En definitiva, vol contribuir a garantir la llibertat, la dignitat i el benestar de les persones.

 

Josep Lluís Bonet i Juárez

Director dels Serveis Socials