Dissabte, Gener 19, 2019

Jornades

Serveis socials especialitzats

Els Serveis Socials Especialitzats (SSE) proporcionen a la ciutadania una atenció més específica i s'orienten a tractar situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica degut a les seves singularitats. Els Serveis Socials Bàsics proporcionen informació sobre l'oferta de serveis socials especialitzats i realitzen una valoració professional prèvia que determina l'accés a aquests. També es coordinen per garantir una atenció social conjunta i eficaç.  Ofereixen suports adreçats específicament a: