Dimecres, Gener 16, 2019

Clima

El clima predominant és el mediterrani continental de tendència àrida. L'hivern és relativament dur i llarg ja que els mesos més freds tenen una mitjana al voltant dels 4'2 º. La boira hivernal, resultat del refredament de l'aire es manté durant la majoria de l'hivern.

Pel que fa a l'estiu, aquest és llarg i xardorós ja que durant els mesos de juny i juliol, agost i setembre la temperatura mitjana supera els 20º.

La tardor i especialment la primavera són dues estacions força curtes.

Es tracta, sens dubte, del bioclima més eixut del Principat i també del més contrastat, és a dir, del més exposat a oscil·lacions tèrmiques anuals (hiverns freds i estius calorosos).

Els grans contrastos tèrmics entre estiu i hivern van acompanyats d'una pluviositat força baixa. La precipitació mitjana anual supera de poc els 400 mm3 i es produeix entre la primavera i la tardor en forma de pluja i, ocasionalment, en forma de calamarsa durant l'estiu. Les precipitacions en forma de neu són molt poc freqüents.