Diumenge, Desembre 16, 2018

Fauna i flora

A Térmens hi ha molta diversitat de plantes i animals, i per això hem dividit tant la fauna com la flora en tres zones o medis: MEDI URBÀ, ZONES AQUÀTIQUES i ZONES DE PLANA, CONREU I PETITS BOSCOS.

MEDI URBÀ

FAUNA

Al medi urbà s'hi poden trobar diferents tipus d'espècies animals, que es podrien diferenciar entre els domèstics i de companyia, com el gat, el gos, el canari i els salvatges.

Els animals en llibertat més abundants són mamífers com la rata, el ratolí, el rat-penat...; rèptils com l'esquinça-robes, la sargantana...; invertebrants com la mosca, la vespa, l'aranya, el dragolí, la formiga; i aus com la cigonya blanca, el colom roquer, l'òliba, el mussol comú, la tòrtora turca, el roquerol, l'estornell vulgar, l'estornell negre, el pardal comú, l'oreneta...

FLORA

Els arbres que hi ha al casc urbà de Térmens, en jardins o passejos, són l'avet, el pi, la catalpa, el cedre, el desmai, la magnòlia, la morera, el negundo, l'olivera, el plataner, el púdol, el xiprer, l'acàcia, la figuera i el tell.

A part dels arbres també hi han molts tipus d'arbustos, com el roser, el baladre... i també herbes com la gespa, a part de les males herbes, a tot arreu abundants.

 

ZONES AQUÀTIQUES

FAUNA

A les zones aquàtiques de Térmens, i de la comarca en general, hi predominen diferents espècies d'ocells, com el martinet blanc, l'esplugabous, el bernat pescaire, la xivita, el blauet, la cuereta blanca, la cuereta torrentera, el cabusset, el corb marí gros, l'ànec collverd, la polla d'aigua, la fotja vulga, el cames llargues, el becadell comú, la gavina vulgar...

Els peixos que predominen, tant als rius com als pantans són la carpa, el barb, l'anguila...

A part dels ocells i els peixos, que són les espècies predominants, tamé hi ha el cranc de riu, l'ostra de riu, la granota verda, el gripau, la serp d'aigua, la rata d'aigua, la libèl·lula...

FLORA

Els arbres que més predominen a les zones aquàtiques a Térmens, és a dir, al costat dels rius Segre i Corb o altres zones amb abundància d'aigua són el desmai, l'om, el salze, el vern, el pollancre, l'àlber, el bedoll, etc.

Altres tipus d'espècies vegetals que abunden en aquestes zones a part dels arbres són la canya, la xisca, l'heura, l'arç blanc...

 

ZONES DE PLANA, CONREU I PETITS BOSCOS

FAUNA

Degut a que el terme de Térmens està gairebé conreat al 100%, hi ha pocs animals terrestres i moltes aus, ja que molts animals terrestres no s'adapten als conreus.

Les aus que hi ha són el sisó, el tòrlit, l'abellerol, l'esparver, la terrerola vulgar, el trenca, la guatlla, la guatlla maresa, la daurada grossa, la fredoluga, la puput, la cugullada vulgar, la merla, la griva, el tord ala-roig, el capsigrany, la garsa, el pardal xarrec, el verdum, el cruixidell, la perdiu roja, el siboc, el botxí, la tòrtora, la cucut, el xot, el rossinyol, el teixidor, l'oriol, l'aligot comú, el tudó, el picot verd, la marellenga carbonera, el pit-roig, el tord comú, el pinsà comú, el ballester, el roquerol, la xixella, el corb, el pardal roquer i la becada.

A part dels ocells, també es poden trobar mamífers com el murisec, el teixó, l'eriçó, el talpó, la guineu, el conill, la llebre, la rata cellarda, el porc senglar, la mustela, la fagina, la musaranya...;rèptils com l'escurçó, el llangardaix, la serp verda, la sangartana;... i invertebrats com el caragol, el llimac, el llambric, el vidriol, la marieta, la papallona, l'aranya...

FLORA

Entre els arbres que es poden trobar vivint en estat natural, que no són cuidats per l'home, podem destacar l'acàcia, el freixe, el gatell, el lledoner, la morera, el noguer, l'olivera, el pi, plataner, el púdol, la robinia, el roure, el server, el xiprer, l'alzina, i la figuera.

Els arbres fruiters més abundants són la perera, la pomera i el presseguer. Els conreus més comuns, a part dels arbres fruiters, són l'alfals, el blat de moro, el blat, el gira-sol i l'ordi.

Entre la vegetació de les vores dels camins hi ha poblacions de blets i conizes, margall bord, esbarzers... i entre les males herbes destaquen les roselles i les ravenisses, la milloca, la cua de cavall, la campaneta... A part de totes aquestes espècies vegetals, les zones que no són cultivades es podrien definir com fenassars, formats per petites herbes anuals que desapareixen amb l'assecada estiuenca.