Dilluns, Novembre 19, 2018

Òrgans de govern

COMPOSICIÓ DEL PLE

  • IVA-AM MONTSERRAT FORNELLS i SOLÉ: Alcaldessa, regidora Àrea de Ribelles i Vilalta, Comissió Especial de Comptes i representant a la Mancomunitat de Serveis del Mig-Segre.
  • IVA-AM JAUME JUNYENT i ROS: 1er Tinent d'Alcalde, regidor Àrea de Vilanova de l'Aguda i la Vall de Valldàries i Comissió Especial de Comptes.
  • IVA-AM ANTONI MARIA GATNAU i SALA: regidor Àrea de l'Alzina, Comissió Especial de Comptes i representant a la Mancomunitat de Serveis del Mig-Segre.
  • IVA-AM MOISÉS JOUNOU i CORTINA: 2n Tinent d'Alcalde, Tresorer, regidor Àrea de Vilanova de l'Aguda i la Vall de Valldàries i Comissió Especial de Comptes.
  • IVA-AM ESTANIS SOLÉ i RIBERA:  regidor Àrea de Guardiola, Comissió Especial de Comptes i representant a l'ADF-MigSegre.