al contingut a la navegació Informació de contacte

“Tiquet rural”: nova subvenció per crear o agafar el traspàs de microempreses d’activitat no agrària en l’àmbit rural

Es pot demanar fins al 26 de maig de 2024

Calendari de les sessions informatives organitzades pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord
Calendari de les sessions informatives organitzades pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord

DIJOUS 02 MAIG 2024

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la primera convocatòria del “Tiquet Rural”, un ajut amb l’objectiu de fomentar en els territoris rurals la creació de microempreses, així com el traspàs de negocis ja en funcionament, que no pertanyin al sector primari, que es pot demanar fins al 26 de maig de 2024.

L’ajut del “Tiquet Rural” consisteix en un import a tant alçat determinat per cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit per posar en marxa una empresa o traspassar l’activitat. L’import pot  arribar als 35.000 € per projecte i no està vinculat a la realització de cap inversió.

Hi poden accedir persones físiques, jurídiques i cooperatives no agràries interessades a crear un nou negoci o agafar el relleu d’una empresa ja en funcionament. Els sol·licitants d’aquest ajut es comprometen a mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys, a comptar des del pagament de l’ajut.

El “Tiquet Rural” es pot demanar en aquells municipis inclosos en la zona Leader 2014-2022, més de 500 que suposen el 70% del territori català i és compatible amb altres ajuts de l’àmbit rural. La gestió correspon als 11 Grups d’Acció Local Leader de tot Catalunya, i en el cas de la Noguera i el Segrià Nord al Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord, amb seu al Consell Comarcal de la Noguera.

Des del Consorci GAL Noguera Segrià Nord s’han preparat unes sessions informatives destinades a totes les persones interessades a sol·licitar aquest ajut. Aquestes sessions seran el dia 10 de maig a les 9.30 h i el 17 de maig a les 9.30 h.

 

Totes les persones interessades es poden inscriure a les sessions informatives a traves del següent formulari: https://forms.gle/PA16cxJ2xp9KqPYV8

 

Més informació:

Bases de la convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=981530

 

Convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=984188

 

Territori LEADER:

https://www.desenvolupamentrural.cat/larca-i-gals/grups-daccio-local

 

Amb el “Tiquet Rural” es crea un nou servei de suport als i les emprenedores dels territoris  rurals més enllà dels ja existents al sector primari. És un nou recurs per a la creació i consolidació de noves empreses a les zones rurals del país que fa tangible una de les accions definides al repte 6 de l’Agenda Rural de Catalunya -Innovació dinamització econòmica i social. Concretament dona resposta l’acció núm. 789: Oferir subvencions i avantatges fiscals a noves empreses i emprenedors del món rural. Obrir els ajuts a tots els sectors, no només els vinculats al sector primari.

Aquests ajuts repliquen, a la vegada que adapten al territori català, el projecte “Ticket Rural” impulsat per la Red Asturiana de Desarrollo Rural-READER, una iniciativa que està en funcionament des de l’any 2016 i que ha tingut una gran acollida i repercussió al territori rural asturià.