al contingut a la navegació Informació de contacte

Augmenta la recollida selectiva a la Noguera

La mitjana de reciclatge de la Noguera puja al 41% i 14 municipis superen el 50%

Percentatges de les diferents fraccions recollides l'any 2020
Percentatges de les diferents fraccions recollides l'any 2020

DIMECRES 24 FEBRER 2021

Les dades del 2020 de la recollida dels residus a la Noguera confirmen la línia ascendent dels darrers anys amb l’augment de quilos de residus recollits de manera selectiva als 30 municipis de la comarca.

La mitjana de reciclatge total de la Noguera s’incrementa un 2% i se situa en el 41% dels residus recollits selectivament, una mica inferior a la de Catalunya, que se situava en un 45 % segons els últimes dades disponibles corresponents a l’any 2019. És molt destacable el fet que 14 ajuntaments han superat el 50% del reciclatge, un dels quals ha assolit el 58 %, i que 6 ajuntaments més superen la mitjana de Catalunya. Els 10 municipis restants estan per sota del 45 %. 

Detallant aquests resultats per fracció en comparativa amb l’any 2019, durant el 2020 s’ha recollit un 12 % més d’envasos lleugers, un 13 % més de paper i cartró, un 8 % més de vidre, i un 7 % més de fracció orgànica. La dada que distorsiona la tendència d’aquests bons resultats és que la fracció rebuig ha augmentat un 1%.

Quant al percentatge que suposa cada fracció sobre el total de quilos de residus recollits a la Noguera, el 59 % correspon a la fracció rebuig, el 16% a la matèria orgànica, el 5% al vidre, el 7% al paper i cartró, i 6% a envasos lleugers.

Pel que fa a la recollida d’objectes voluminosos que es fa porta a porta (excepte en 7 nuclis de població), s’han fet un total de 1.683 recollides, malgrat que del 15 de març al 15 de maig no es va fer a causa de la COVID-19, i el mes d’agost es va arribar al rècord de 245 recollides.

A les deixalleries de la comarca s’hi recullen residus que hi dipositen comerços, empreses, particulars o administracions locals, i les dades del 2020 també indiquen un augment tant d’usuaris com de quilos de deixalles dipositades.

A la deixalleria comarcal d’Artesa de Segre, el usuaris han pujat gairebé un 2% i el total de quilos recollits s’incrementa en un 55%, i a la deixalleria comarcal de Balaguer, els usuaris han augmentat un 17 % i el total de quilos ha augmentat un 200 %.

També s’ha constatat l’increment de quilos en fracció verda, oli vegetal i tèxtil.

Des del Consell Comarcal de la Noguera es valora positivament les dades del 2020, però s’insisteix que cal millorar els percentatges de la recollida selectiva de residus a la comarca per equiparar-los a les directrius europees, i també en la qualitat de la classificació dels residus al contenidor corresponent, que de vegades no es fa prou bé per desconeixement del tipus de residu que va a cada contenidor.

Amb aquests objectius des de l’Àrea de Residus del Consell Comarcal s’ha previst dur a terme durant el 2021 diverses actuacions i campanyes per fomentar i millorar el reciclatge de residus la Noguera.