al contingut a la navegació Informació de contacte

Augmenta la recollida selectiva de la brossa amb el sistema d’illes a la Noguera

DIMECRES 16 GENER 2019

Durant el darrer trimestre del 2018 el Consell Comarcal de la Noguera, després de la implantació del nou sistema de recollida de brossa, que ubica els contenidors en illes, ha constatat un augment del volum de residus reciclables i una disminució de la fracció de rebuig.
Aquest canvi en el sistema de recollida ha anat acompanyat de la campanya de sensibilització porta a porta “La Noguera, cuidem-la”, en la qual s’han visitat més de 10.000 habitatges, i s’han impartit 37 sessions informatives en diferents municipis. 
A grans trets, comparant el darrer trimestre del 2017 i el del 2018, en la fracció envasos s’ha augmentat el 40 % a l’octubre i el novembre, i el 80% al desembre; i pel que fa a la fracció paper i cartró s’ha constatat gairebé un augment del 100% al desembre, mes en què també ha augmentat la fracció orgànica en un 70%.
L’augment del reciclatge es tradueix en la disminució del volum de fracció rebuig, fet que suposa un estalvi en el cost del tractament dels residus.
Durant el 2019 es continuarà fomentant el reciclatge, amb accions com sessions informatives en casals d’avis, o facilitant-lo en festes o actes organitzats pels ajuntaments, actuacions que se sumaran a les que ja es fan per tota la comarca com les sessions a les escoles i instituts, les visites a l’abocador, la difusió del Joc de les 3 R, etc.