al contingut a la navegació Informació de contacte

Compostatge casolà: nova campanya del Consell Comarcal de la Noguera

DIMARTS 28 FEBRER 2023

A partir d’aquest mes de març l’Àrea de Residus del Consell Comarcal de la Noguera impulsa una nova campanya per fomentar el reaprofitament dels residus dins l’àmbit domèstic, concretament la fracció orgànica i la vegetal generades a les llars que tenen jardins o horts convertint-les en compost orgànic.

Per participar a la campanya cal disposar d’un compostador, que pot ser propi o cedit pel Consell Comarcal de la Noguera de manera gratuïta.

Les persones que sol·licitin participar a la campanya s’han de comprometre a situar el compostador en contacte directe amb la terra, en un jardí o hort, a la comarca de la Noguera (excepte a Balaguer). També, a fer un ús adequat i continuat del compostador, utilitzant-lo exclusivament per a compostar i obtenir-ne adob. El Consell Comarcal de la Noguera farà formació sobre el procés de compostatge casolà, i facilitarà un Manual pràctic de funcionament dels compostadors.

Per fer el seguiment de la campanya, s’haurà de facilitar l’accés a l’espai del compostador al personal del Consell Comarcal de la Noguera, per avaluar-ne l’ús, supervisar el procés de compostatge i aplicar les recomanacions de millora si cal.

La campanya compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, amb una subvenció dels fons europeus Next Generation. Es vol promoure el compostatge casolà per convertir la fracció orgànica en compost ja que retorna al sòl i a les plantes, aportant els nutrients i minerals necessaris, i de màxima qualitat. Altres avantatges per al medi ambient són que s’eviten desplaçaments derivats del transport de residus i es redueix la producció d’olors desagradables als contenidors, entre altres.

Per tots aquests motius, que el vèrtex d’aquesta campanya és la mateixa continuïtat del projecte. Durant els dos primers anys des de la data de registre de la inscripció, el Consell Comarcal de la Noguera pot retirar el compostador si se’n detecta un mal ús.

Passat aquest període de dos anys esmentat, el compostador cedit pel Consell Comarcal de la Noguera passarà a ser propietat de qui signa. Tot i així, si qui signa vol abandonar la campanya en els 4 anys posteriors a la data de registre, el Consell Comarcal de la Noguera retirarà el compostador cedit gratuïtament.

Aquesta campanya s’inclou dins de les actuacions previstes per a l’any 2023 per reduir la quantitat de residus i millorar-ne la gestió per equiparar les dades a les directrius europees.