al contingut a la navegació Informació de contacte

Comunicat del Consell Comarcal de la Noguera en referència a la informació publicada sobre la licitació de la línia de transport escolar entre Ponts i Ribelles

DIMARTS 31 AGOST 2021

Davant la notícia publicada ahir 30 d’agost de 2021 en diferents mitjans firmada per CCOO en relació amb la licitació d’una línia de transport escolar entre Ponts i Ribelles, des del Consell Comarcal de la Noguera volem aportar la informació legal i les dades  reals a partir de les quals s’ha fet l’esmentada licitació, i que garanteixen la qualitat i la seguretat en la prestació del servei de transport escolar a la Noguera.

El Consell Comarcal de la Noguera té delegades per la Generalitat de Catalunya les competències de la gestió del servei de transport escolar des del 1999. Des de llavors la licitació d’aquest servei ha anat a càrrec del Consell Comarcal sempre d’acord amb unes directrius legals i uns imports que valida prèviament la Generalitat de Catalunya.

En el cas concret a què es refereix la notícia, es tracta de la licitació d’un servei de taxi (de fins a 9 places) per traslladar alumnes del municipi de Vilanova de l’Aguda a Ponts.

A l’hora de calcular el preu de la licitació s’ha tingut en compte que aquesta ruta tenia un preu aplicable tots els matins i totes les tardes i un preu aplicable els migdies dels dimecres i divendres del curs escolar.

Per fixar el preu de matí i tarda, el còmput dels quilòmetres del trajecte s’inicia a l’Escola de Ponts fins a Ribelles i de Ribelles altre cop a l’Escola de Ponts però realitzant les parades als llocs de residència dels alumnes per traslladar-los als seus centres escolars (Institut o Escola de Ponts).

Per fixar el preu de migdia de dimecres i divendres, el còmput dels quilòmetres del trajecte s’inicia a l’Institut de Ponts realitzant dues parades fins a la cruïlla de Ribelles (no s’entra a Vilanova l’Aguda ni a Ribelles) i d’aquesta parada fins a l’Institut de Ponts.

D’acord amb l’Ordre TES/226/2018, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que és la normativa que regula els preus del servei interurbà de taxi a Catalunya, la suma dels quilòmetres que es realitzen s’han multiplicat per 0,70 € i al resultat s’hi ha sumat 4,30 € d’acord amb l’article 1.3 ja que es transporta més de quatre passatgers en els serveis del matí i de la tarda. No s’apliquen aquests 4,30 € al servei del migdia del dimecres i divendres perquè no supera el nombre de 4 passatgers.

Al resultat anterior s’hi ha sumat el cost de l’acompanyant que, d’acord amb les taules salarials del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per la categoria de monitor és de 15,91 €/hora (article 2.1.a). Finalment, al resultat total s’aplica l’IVA corresponent vigent.

Amb aquestes xifres el preu de licitació del matí i de la tarda es fixa en 40,72 euros (IVA exclòs) i el preu de licitació del dimecres i divendres al migdia es fixa en 28,58 euros, (IVA exclòs).

Aquesta mateixa fórmula és idèntica a la que s’ha dut a terme per a calcular altres licitacions durant els darrers anys i en cap cas mai s’hi ha aplicat cap retallada.

El Departament d’Educació finança el transport escolar a tot Catalunya amb idèntics càlculs i sempre es basa en els preus que determina el Departament de Territori i Sostenibilitat pel preu de taxi interurbà. En cap cas un Consell Comarcal pot triar uns preus diferents als que defineix la normativa.

Durant els més de vint anys que el Consell Comarcal ha gestionat el transport escolar a la comarca, la prioritat del Consell ha estat, és i serà donar un servei de qualitat a l’alumnat. En aquest sentit, lamentem la nota de premsa esbiaixada, lluny de la realitat, i que busca posar en entredit la gestió del servei a la comarca de la Noguera, que fins a l’actualitat ha comptat amb molt bona valoració per part d’alumnes usuaris, famílies i centres escolars.