al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de la Noguera aprova ajuts de menjador escolar a alumnes residents en els nuclis agregats de la Noguera escolaritzats al seu municipi

Complementen fins al 100% el preu del servei amb els ajuts de la Diputació de Lleida

DIJOUS 02 NOVEMBRE 2023

El Consell Comarcal de la Noguera ha aprovat, per acord de la Junta de Govern del 2 de novembre de 2023, les bases que han de regir la concessió d’ajuts de menjador escolar a alumnes d’ensenyament obligatori que viuen en nuclis agregats de la comarca de la Noguera i estan escolaritzats en el seu propi municipi de residència.

L’ajut comarcal cobreix el 50% del preu del servei de menjador escolar, i complementarà l’ajut també del 50% de la Diputació de Lleida; per tant, durant el curs 2023-2024 el servei de menjador escolar estarà subvencionat al 100% per als alumnes que compleixen els requisits que estableixen les bases.

Els requisits dels beneficiaris són, entre altres:

  • estar matriculat en el centre educatiu de la Noguera determinat pel Departament d’Educació com a centre de referència en el mapa escolar de la comarca;
  • residir en un nucli agregat, masies disseminades o una EMD d’un municipi de la Noguera i estar-hi empadronat com a mínim tres mesos abans de la publicació de les bases al BOP de Lleida;
  • utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, i
  • haver presentat al centre escolar la sol·licitud de l’ajut de menjador escolar de la Diputació de Lleida.

La sol·licitud de l’ajut del Consell Comarcal de la Noguera s’ha de presentar amb el model que facilitarà el centre escolar on està escolaritzat l’alumne, i ha d’anar acompanyada amb tota la documentació requerida a les bases. 

Amb aquests ajuts el Consell Comarcal de la Noguera reforça les actuacions per fer front al despoblament rural i contribuir a fomentar l’arrelament social als municipis petits de la comarca.