al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de la Noguera incorpora un camió més al servei de recollida de residus

DIMARTS 02 MARÇ 2021

A partir d’aquest mes de març el servei de recollida de residus municipals del Consell Comarcal de la Noguera comptarà amb un vehicle més. Aquesta ampliació de la flota de vehicles vol donar resposta a l’augment dels residus recollits de manera selectiva que es desprèn de les dades positives del servei del 2020 i que els càlculs per al 2021 es preveu que la flota actual sigui insuficient.

Es tracta d’un camió amb grua i compactador per buidar contenidors de càrrega bilateral, que també pot buidar amb un elevador lateral els contenidors de càrrega posterior de 1.100 litres. Aquest nou vehicle permetrà augmentar la freqüència de buidatge dels contenidors de càrrega bilateral, especialment de paper/cartró i envasos lleugers, que a partir d’ara es buidaran 2 cops per setmana. A més, algun municipi de la comarca ha passat a tenir contenidors de càrrega bilateral i, per tant, la càrrega de treball d'aquests tipus de vehicles ha augmentat.

Amb aquest camió nou, la flota de camions passarà a ser de 6 camions per buidar contenidors de càrrega bilateral, 2 camions per buidar contenidors de càrrega superior, 2 camions de càrrega bicompartida, 1 rentacontenidors de càrrega posterior, i 3 vehicles satèl·lit (per a la recollida de paper comercial i desbordaments).

Aquesta adquisició és una de les actuacions que el Consell Comarcal del la Noguera implementarà durant el 2021 per millorar les xifres en la recollida selectiva de residus de la comarca, que tot i evolucionar de manera positiva encara són lluny dels percentatges que requereix la Unió Europea.

Aquesta mateixa setmana ja es va posar en marxa juntament amb diversos ajuntaments de la comarca la campanya “El teu oli ens fa moure”, de recollida selectiva porta a porta d’oli de cuina usat i olis vegetals. Durant els propers mesos s’ha previst altres actuacions per conscienciar la ciutadania sobre la importància de dipositar els residus de manera selectiva i fer-ho bé, i altres per afavorir l’augment de quilos de residus de les diferents fraccions reciclables i disminuir els quilos de la fracció rebuig.