al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuts per millorar l’accessibilitat a habitatges de persones grans, amb discapacitat i/o situació de dependència

El termini per demanar-los comença el 29 de novembre de 2022

DIMECRES 23 NOVEMBRE 2022

La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts per a actuacions que millorin l’accessibilitat a habitatges de persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Poden demanar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, propietàries o usufructuàries dels edificis d’habitatges i habitatges en els quals resideixi alguna persona que compleixi almenys un dels següents requisits:

  • Tenir fets 70 anys.
  • Tenir reconeguda legalment la discapacitat (article 3.d. i 17 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat)
  • Trobar-se en situació de dependència (article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència).

Les actuacions han de complir les normatives estatals, autonòmiques i municipals en matèria d'accessibilitat. Les obres no poden haver-se iniciat abans de l'1 de febrer de 2020 i han de finalitzar amb anterioritat al 31 de març de 2023, inclòs, independentment del moment en què es concedeixi la subvenció.

El termini de sol·licitud és des del 29 de novembre de 2022 fins al 31 de gener de 2023, ambdós inclosos. La sol·licitud i la documentació requerida s’han de presentar telemàticament a través del següent enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions-Accessibilitat

Per a més informació i assessorament, es pot contactar amb l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Noguera (Mercè Llauet). L’atenció presencial es farà els dilluns de 9.00 h a 13.30 h. Només s’atendrà presencialment amb cita prèvia, que cal haver demanat a través de la web del Consell Comarcal de la Noguera (http://www.ccnoguera.cat/tramits/cita-previa). L’atenció telefònica es farà de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h al telèfon 973 448 933. També es poden fer arribar les consultes per correu electrònic:  mllauet@ccnoguera.cat o consell@ccnoguera.cat.