al contingut a la navegació Informació de contacte

Les dades del 2021 de la recollida selectiva de la brossa a la Noguera confirmen la línia ascendent dels darrers anys

La mitjana de reciclatge de la Noguera puja al 42% i 21 municipis superen el 47%

Comparativa de la bossa tipus de Catalunya i la Noguera
Comparativa de la bossa tipus de Catalunya i la Noguera

DIVENDRES 25 FEBRER 2022

Les dades del 2021 de la recollida dels residus a la Noguera confirmen la línia ascendent dels darrers anys amb l’augment de quilos de residus recollits de manera selectiva als 30 municipis i les 3 EMD de la comarca.

La mitjana de residus recollits de  manera selectiva total de la Noguera s’incrementa un 1% i se situa en el 42% del total de residus recollits, una mica inferior a la mitjana de Catalunya, que se situava en un 46 % segons els últimes dades disponibles. És molt destacable el fet que 21 municipis han superat el 47% dels residus recollits selectivament, per sobre de la mitjana de Catalunya, i entre aquests n’hi ha 11 que superen el 50%, complint l’objectiu de la UE del 2020.

Destaquen les dades que presenta el municipi de de les Avellanes i Santa Linya, amb un 65% de residus recollits de manera selectiva, resultat de la prova pilot d’implantació del sistema de contenidors amb control d’accés. Els 13 municipis i EMD restants estan per sota del 45 %. 

Detallant aquests resultats per fracció en comparativa amb l’any 2020, durant el 2021 s’ha recollit un 4 % més d’envasos lleugers, un 4 % més de paper i cartró, un 0,5 % més de vidre, i ha baixat el percentatge de la fracció rebuig en un 0,09%. En canvi, la fracció orgànica disminueix un 1 %.

Quant al percentatge que suposa cada fracció sobre el total de quilos de residus recollits a la Noguera, el 58 % correspon a la fracció rebuig, el 16% a la matèria orgànica,  el 6% al vidre, el 7% al paper i cartró, i 6% a envasos lleugers.

Pel que fa a la recollida d’objectes voluminosos que es fa porta a porta (excepte en 5 nuclis de població), s’han fet un total de 1.791 recollides.

A les deixalleries de la comarca s’hi recullen residus que hi dipositen comerços, empreses, particulars o administracions locals, i les dades del  2021  també indiquen un augment tant d’usuaris com de quilos de deixalles dipositades.

A la deixalleria comarcal d’Artesa de Segre, el usuaris han pujat gairebé un 2% i el total de quilos recollits s’incrementa en un  8%, i a la deixalleria comarcal de Balaguer, els usuaris han augmentat un 40 % i el total de quilos es manté.  

El servei de recollida porta a porta de paper i cartró comercial ha recollit un 36% més de quilos respecte del 2020, i també ha augmentat molt la recollida d’oli vegetal, que ha triplicat els quilos recollits tant amb el servei porta a porta com amb la instal·lació de contenidors per a aquest residu.

Pel que fa a la fracció tèxtil, Amb la implantació del servei de recollida de tèxtil i roba a tots els nuclis de la comarca aquest 2021, s’han recollit uns 5.000 kg més de roba que al 2020.

I en la recollida de fracció verda que es fa entre l’abril i l’octubre en aquells municipis que ho demanen, s’han recollit més de 22.000 kg de restes vegetals.

Des del Consell Comarcal de la Noguera es valora positivament les dades del 2021, especialment les del municipi de les Avellanes pel bon resultat de la prova pilot de sistema de contenidors d’accés controlat. Tot i així, s’insisteix que cal millorar els percentatges de la recollida selectiva de residus a la comarca per equiparar-los a les directrius europees, i també en la qualitat de la classificació dels residus al contenidor corresponent, que de vegades no es fa prou bé per desconeixement del tipus de residu que va a cada contenidor.

Amb aquests objectius des de l’Àrea de Residus del Consell Comarcal s’ha previst dur a terme durant el 2022 diverses actuacions i campanyes per fomentar i millorar el reciclatge de residus la Noguera, entre elles la construcció d’una deixalleria comarcal a Ponts.