al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de la Noguera participa al projecte REthinkWASTE

DILLUNS 01 AGOST 2022

El Consell Comarcal de la Noguera ha resultat beneficiari de les accions del projecte REthinkWASTE (https://rethinkwaste.eu/ca/), finançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

La idea principal del projecte REthinkWASTE és repensar els sistemes tarifaris municipals i millorar la governança dels residus urbans per mitjà d’un model innovador basat en l’enfocament de taxa justa. Els objectius son augmentar la recollida selectiva de residus, reduir els residus per càpita i augmentar l’índex de recuperació.

El Consell Comarcal de la Noguera, que recull i gestiona els residus urbans de la comarca, ha participat en la formació per conèixer els aspectes més tècnics i específics del projecte REthinkWASTE, i actualment està rebent assessorament personalitzat per elaborar un pla d’acció per implementar un model de taxa justa.

Els esquemes de taxa justa, com el pagament per generació (PxG), es basen en el principi de «qui contamina, paga». Apliquen una tarifa variable als productors de residus segons la quantitat de residus generats i ofereixen incentius per a la recollida de residus reciclables. La finalitat d’aplicar tarifes variables o taxes justes és que resulti econòmicament atractiu reduir la generació de residus, fomentar la reutilització i la seva millor separació en origen, a més d’augmentar la responsabilitat dels productors de residus.

Un altre concepte innovador és la generació per coneixement (GxC) que busca reduir els residus municipals i augmentar la recollida selectiva amb un enfocament basat en el coneixement i la persuasió. La idea és que els hàbits de la ciutadania respecte a la recollida selectiva es poden millorar si se la informa de manera contínua i convenient, combinant tecnologia i ludificació amb reunions personals amb informadors i alguns beneficis econòmics i socials.

A Catalunya aquests sistemes PxG i GxC s’estan utilitzant com a prova pilot en 4 municipis: Sant Just Desvern (17.494 hab.), Cardedeu (18.424 hab.), Santa Eulàlia de Ronçana (7.426 hab.) i el Brull (258 hab.). A finals del 2022 finalitzen les proves pilot i se n’obtindran els resultats definitius.