al contingut a la navegació Informació de contacte

Els grups d’acció local de la província de Lleida presenten la Diagnosi de la situació energètica municipal

Portada de l'Informe
Portada de l'Informe

DIVENDRES 17 DESEMBRE 2021

Els cinc grups d’acció local de la província de Lleida han fet públic l’informe amb el qual conclou la diagnosi de la situació energètica municipal. El document presenta els resultats de l’enquesta ‘Diagnosi de la situació municipal a les comarques de Lleida’, adreçada als 229 municipis de la província de Lleida (excepte la ciutat de Lleida i Gósol) i que s’ha realitzat entre els mesos de maig i juliol de 2021.

Així doncs, aquest informe pretén analitzar l’estat de la comptabilitat energètica, identificar mesures per millorar l’eficiència energètica i promoure l’expedició de certificats d’eficiència energètica per a optar a subvencions i ajuts.

El treball neix de l’interès dels tècnics de reactivació socioeconòmica dels 13 consells comarcals per tal d’identificar inversions prioritàries, mètodes de finançament i l’interès en la gestió energètica a nivell municipal. El coneixement tècnic i l’experiència de treball al territori va portar als 5 Grups d’Acció Local (GAL) a implicar-se des del primer moment, a afegir a l’enquesta punts que recollissin el treball previ que s’havia realitzat en matèria de gestió energètica i afavorir que els resultats poguessin ser analitzats amb més facilitat. El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha actuat com agent de cohesió per totes les comarques de la província de Lleida i ha aportat un punt de vista estratègic a l’enquesta, ja que es tracta d’un dels objectius de l’àmbit prioritari 5 “Energia Sostenible” de l’Agenda Compartida de les terres de Lleida, Pirineus i Aran.

En termes generals, les dades que se n’extreuen es basen en el 95% dels municipis de la província, que són 218 dels 229 municipis que responen l’enquesta. Les xifres indiquen que el 93% dels municipis no tenen la comptabilitat energètica actualitzada i per tant, pot ser més difícil prioritzar actuacions per millorar l'eficiència energètica i aconseguir estalvi econòmic. Els resultats també posen en valor quines comarques han estat treballant la gestió energètica als seus municipis des de fa més temps doncs aquelles comarques presenten millors resultats.

Malgrat tot, hi ha una àmplia majoria de municipis interessats en realitzar mesures d'estalvi i eficiència energètica (sobretot canvi de l'enllumenat públic a tecnologia LED i instal·lacions de solar fotovoltaica), en participar en inversions col·lectives, en augmentar la seva cultura energètica i en desenvolupar projectes de mobilitat elèctrica.

A més, a través dels resultats de l’enquesta també es pot copsar l’interès generalitzat en expedir Certificats d’Eficiència Energètica (més del 87%).

En darrer terme, cal dir que els resultats obtinguts en l’enquesta han permès recollir moltes propostes d’actuació que els grups d’acció local prioritzaran per tal de poder millorar els indicadors i reforçar la tasca feta fins al moment en matèria de gestió i transició energètica en clau municipal.

L’execució i presentació d’aquest informe s’emmarca en el conveni de col·laboració amb els Grups d’Acció Local del conjunt del territori i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, signat el passat mes de novembre, i contribueix al treball que s’està desenvolupant per impulsar la Transformació Econòmica de la demarcació, aprofitant totes les potencialitats del territori.