al contingut a la navegació Informació de contacte

Endavant la contractació del servei de recollida selectiva de residus de la Noguera

DILLUNS 19 MARÇ 2018

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha desestimat el recurs presentat per les empreses que van ser excloses del contracte de serveis de recollida selectiva de residus municipals a la comarca de la Noguera.

El Consell Comarcal de la Noguera va treure a concurs el passat maig la licitació del contracte de serveis de recollida selectiva de residus municipals i el seu transport a les plantes de tractament, i de gestió del dipòsit controlat de la Noguera i de les deixalleries comarcals, i venda d’un lot patrimonial de vehicles, maquinària i contenidors usats. A l’octubre del mateix any la mesa de contractació va declarar excloses del concurs tres empreses que hi havien presentat les seves propostes pel fet de no haver inclòs tota la documentació exigida en el plec de clàusules econòmiques i administratives. Dos de les empreses declarades excloses van presentar recurs davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i aquest va establir la suspensió del procediment de contractació a l’espera de resoldre el recurs.

Finalment el passat dia 15 de març el tribunal va resoldre desestimant el recurs i aixecant la suspensió. El Consell Comarcal de la Noguera pot continuar els tràmits de la contractació i en els propers dies es preveu signar el contracte amb l’empresa adjudicatària.