al contingut a la navegació Informació de contacte

La Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboren amb el Consell Comarcal de la Noguera per donar suport a dos projectes socials de la comarca

Trobada per signar el conveni
Trobada per signar el conveni

DILLUNS 25 OCTUBRE 2021

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació “la Caixa”, ha mostrat el seu suport al Consell Comarcal de la Noguera per afavorir el desenvolupament de les diverses activitats de caràcter social que l’entitat porta a terme a la Noguera en el desenvolupament de les competències que té atribuïdes en matèria de Serveis Socials.

D’acord amb el conveni, el Consell Comarcal de la Noguera rep una aportació econòmica de 14.000 euros de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, pels programes següents:

  • Projecte Àgape, aliments solidaris de la Noguera, per al manteniment del local i la compra d’aliments l’any 2021,
  • Banc de productes de suport.

Amb aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal de la Noguera, la Fundació “la Caixa” i CaixaBank contribueixen al funcionament d’aquests dos serveis comarcals de cobertura de necessitats bàsiques de les persones beneficiàries, 1.658 del Projecte Àgape i 125 del Banc de Productes de Suport.

El Projecte Àgape, aliments solidaris de la Noguera, gestiona les ajudes d’aliments a través d’un banc d’aliments unificat que atén població amb problemàtica socioeconòmica i col·lectius amb necessitats bàsiques d'alimentació de la comarca de la Noguera.

El Banc de Productes de Suport de la Noguera és un servei especialitzat dels Serveis Socials del Consell Co­marcal de la Noguera, que proporciona productes tècnics de suport a les persones amb discapacitat o dependència en modalitat de prés­tec, amb l’objectiu de millorar la seva autonomia personal o bé fa­cilitar la tasca de la persona cuidadora, generalment en situacions de necessitat sobtada o esdevinguda en poc temps, siguin transi­tòries o de llarg termini.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la seva labor social, detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social. La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.