al contingut a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal de la Noguera millora vials forestals a Artesa de Segre i Vilanova de Meià

DIMECRES 28 SETEMBRE 2022

El Consell Comarcal de la Noguera ha realitzat la millora d’11,5 km de vials forestals aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, als municipis d’Artesa de Segre i Vilanova de Meià. Han estat arranjats un total de 6 camins, 4 al municipi de Vilanova de Meià (el camí de Baldomar, el camí de la Garriga pel Serrat de la Creu, el camí de la Garriga i el camí de Serrat Llarg a les Torres), i 2 al municipi d’Artesa de Segre (el camí de la Masia de les Pletes i el camí de la Serra del Puitarró).

Les actuacions de millora que s’han realitzat en aquests vials estratègics forestals són el repàs d’esplanada amb motoanivelladora petita, repàs d’esplanada amb xaragalls profunds, i la definició de la base de l’esplanada dels camins. També si s’ha considerat adequat s’han eliminat els bordons, construcció de trencaaigües i el repartiment de tot-u uniforme.

Per fer aquestes actuacions el Consell Comarcal de la Noguera va sol·licitar els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2021 al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Més concretament,  les ajudes de l’annex 5 – Prevenció d’incendis forestals i restauració de potencial forestal, de l’apartat d’Infraestructures en prevenció d’incendis, amb l’objectiu de realitzar el manteniment de diverses vies forestals estratègiques de la comarca de la Noguera.

L’import de l’actuació subvencionat per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha estat de 9.200€.

Els Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible 2021 es troben dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, regulats mitjançant l’Ordre ARP/75/2021, a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquests ajuts tenen com a principals objectius la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, prevenció d’incendis forestals i restauració de potencial forestal.