al contingut a la navegació Informació de contacte

A la Noguera SELECCICLEM! #selecciclar #selerecycle #sélectorecycler

Campanya informativa per augmentar el volum i la qualitat de la recollida selectiva a la comarca

Primera publicació de la campanya
Primera publicació de la campanya

DIVENDRES 11 JUNY 2021

El Consell Comarcal de la Noguera llança una nova campanya informativa i de conscienciació per millorar la selecció dels residus a casa i augmentar així la quantitat i la qualitat dels residus recollits de manera selectiva.

La campanya parteix de l’acció SELECCICLAR, una nova paraula creada a partir de la combinació de les paraules SELECcionar i reCICLAR, que suma els significats i es pot definir com: saber seleccionar i classificar els residus per dipositar-los correctament al contenidor que pertoca per tal que entrin al circuit de gestió de residus i es puguin reciclar.

Així doncs, SELECCICLAR és l’acció que tothom hauria de fer amb un residu que ja no pot reutilitzar, i abasta des del moment que es decideix desprendre-se’n fins al moment de dipositar-lo en un contenidor, punt de recollida o deixalleria corresponent. I la campanya ensenyarà a fer-ho: informarà sobre què, com i on s’ha de selecciclar.

La campanya està pensada per publicar-se com a imatges a les xarxes socials (en històries de Facebook i Instagram) durant sis mesos dos cops a la setmana, i també es pot difondre per canals com WhatsApp, Telegram o E-bando.

En cada publicació s’identificarà la imatge d’un residu i del contenidor corresponent, i a més s’aportarà diferent informació de valor, segons el cas, sobre el tipus de residu, en què es recicla, afectació i/o beneficis per al medi ambient, estalvi energètic, etc.  

A mesura que es vagin difonent, es podran consultar a la web de l’Àrea de Residus del Consell Comarcal de la Noguera.

Amb aquesta actuació el Consell Comarcal de la Noguera vol donar un impuls a la recollida selectiva de tota la comarca, per aconseguir el percentatges de reciclatge que exigeix la Unió Europea. En aquest sentit, cal destacar que la UE marcava com a objectiu del 2020 que el 50% dels residus s’havien de recollir de manera selectiva, i a la Noguera vam assolir el 41%. Cada 5 anys la UE augmenta el percentatge en 5 punts, és a dir, per al 2025 l’objectiu és del 55%, i amb les dades de la Noguera, tot i que van millorant, està clar que ens cal fer un esforç per incrementar el nostre percentatge.