al contingut a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria d'ajuts per adequar els habitatges de persones grans

DIJOUS 25 ABRIL 2019

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per millorar les condicions de vida de les persones grans per a l'any 2019. El termini finalitza el dia 28 de juny de 2019.

Les actuacions que inclou la convocatòria són aquelles destinades a proveir l’habitatge de les condicions mínimes d’habitabilitat, a adequar-ne les instal·lacions a la normativa vigent i a adaptar-ne l’interior per millorar-ne l’accessibilitat.

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més amb manca d’autonomia o amb grau de discapacitat, que tingui el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a la qual les obres de reforma beneficiïn directament. La persona sol·licitant pot ser propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge, i ni aquesta ni cap membre de la unitat de convivència pot tenir cap altre habitatge en propietat. Pel que fa als ingressos, els totals de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’IRSC. A més, les obres d’arranjament no poden estar ni començades ni acabades abans de sol·licitar l’ajut.

Per a més informació, assessorament, tramitació i presentació de les sol·licituds, cal adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de la Noguera (mllauet@ccnoguera.cat - 973 448 933), i és preferible demanar cita prèvia.

Per poder consultar la informació més detallada:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c