al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla de reactivació socioeconòmica de la Noguera

Pla de reactivació socioeconòmica de la Noguera arran de la crisi generada per la Covid-19 

Es tracta d'un instrument de planificació a curt termini, que des de l’àmbit local i de manera concertada, ha de permetre identificar aquelles actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte socioeconòmic derivat de la crisi generada per la Covid-19, amb la finalitat última d'intentar millorar la situació d'ocupabilitat de les persones de la comarca i intentar ajudar també a la reactivació del teixit empresarial en la seva activitat productiva.

El Consell Comarcal de la Noguera va presentar el passat 27 de juliol en Consell d'Alcaldes i Alcaldesses el Pla de reactivació socioeconòmica de la Noguera arran de la crisi generada per la Covid-19, per tal de poder identificar i implementar un conjunt de mesures que permetin contribuir a millorar la situació d'ocupabilitat de les persones de la comarca així com l'activitat productiva del teixit empresarial de la Noguera. Les mesures presentades han estat pressupostades per un valor de 112.500,00€ per a una part dels quals caldrà cercar-ne finançament. 

Els objectius del Pla són:

 1. Conèixer quina ha estat l'afectació de la crisi de la Covid-19 en el teixit productiu de la comarca.
 2. Definir un conjunt de mesures per a donar resposta a les necessitats manifestades pels negocis dels diferents sector econòmics de Noguera.
 3. Redactar el Pla de reactivació socioeconòmica de la Noguera arran de la crisi generada per la Covid-19.
 4. Començar a implementar de manera immediata les mesures que han sortit a curt termini.
 5. Contribuir a dinamitzar l'economia de la comarca i recuperar l'activitat empresarial i ocupacional de forma sostenible.
 6. Donar suport, orientació i assessorament a les empreses de la comarca per fer front a l'adaptació necessària per superar els efectes de la crisi.
 7. Treballar el repte del despoblament que viu la comarca, sobretot als municipis més petits i rurals que en els darrers 10 anys han patit una recessió demogràfica destacada.

El pla de reactivació és un instrument de planificació que proposa mesures per executar a curt termini durant el 2021 i donar així resposta a les necessitats més immediates que s'han identificat a nivell de teixit empresarial i de realitat socioeconòmica. Al mateix temps també s'han identificat mesures a mig i llarg termini que van més enllà del propi pla de reactivació i que encaixen amb les línies de futur en matèria d'innovació estratègica que es proposen a nivell català, espanyol i europeu i comprenen un període que va del 2022-2025.

El Pla s'orienta entorn a 2 tipologies de mesures estructurades en eixos estratègics:

A. Mesures del Pla de reactivació (2021)

 • Eix 1: Model de governança i col·laboració público-privada
 • Eix 2: Enfortiment i resiliència empresarial
 • Eix 3: Digitalització i connectivitat

B. Mesures estratègiques de futur (2022-2025)

 • Eix 4: Ocupació, formació i retenció/atracció de talent
 • Eix 5: Sector primari i agroalimentari de qualitat
 • Eix 6: Turisme, cultura i patrimoni
 • Eix 7: Indústria i comerç
 • Eix 8: Economia per la vida
 • Eix 9: Economia verda i circular
 • Eix 10: Transició energètica

Pla de reactivació comarcal de la Noguera

Presentació Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de la Noguera

Vídeo del Pla de reactivació socioeconòmica de la Noguera (versió resumida)

logos soc - gene - sepe - FSE oficial.jpg

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.