Des de l'any 2012 és l'Ajuntament de Balaguer qui concedeix aquest premi.

 

GUARDONATS AMB EL PREMI COMTE JAUME D’URGELL

I Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1990

Atorgat a la revista EL TEMPS, en reconeixement de l’esforç realitzat en la tasca de consolidació i d’expansió de la publicació, assolint l’objectiu de fer-la arribar a tots els pobles i territoris de parla catalana com a únic setmanari d’informació general escrit íntegrament en aquesta llengua.

 

II Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1991

Atorgat a l’associació ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ, en representació de les diverses entitats i institucions dels pobles de parla catalana que han col·laborat en la campanya de promoció del 500 Aniversari del Tirant lo Blanc.

 

III Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1992

Atorgat al Sr. JOAN COROMINAS I VIGNEAUX, per la conclusió l’any 1991 del Diccionari etimològic de la llengua catalana, reflex d’una llarga trajectòria dedicada a l’estudi de la nostra llengua que ha contribuït a l’enfortiment i a la projecció de les relacions culturals i d’amistat entre els pobles de parla catalana.

 

IV Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1993

Atorgat a la UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, la UNIVERSITAT DE LLEIDA, la UNIVERSITAT DE GIRONA i a la  UNIVERSITAT DE PERPINYÀ, signatàries del conveni conegut com l’ERASMUS CATALÀ, que ha de permetre les relacions d’intercanvi cultural i científic entre els països de parla catalana.

 

V Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1994

Atorgat al M.I. Cap de Govern del Principat d’Andorra, Sr. ÒSCAR RIBAS I REIG, per la seva contribució singular a la projecció internacional de la llengua catalana i a l’afirmació de la seva unitat en el marc de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i per haver incrementat la repercussió d’aquest fet amb la seva disponibilitat i presència arreu del territori lingüístic català.

 

VI Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1995

Atorgat al Dr. RAMON FOLCH I GUILLEM, per la seva decidida contribució als treballs conjunts de recerca i divulgació en l’àmbit de les ciències naturals i mediambientals, en les quals van participar per primer cop, sota la seva direcció, científics de tots els Països Catalans.

 

VII Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1996

Atorgat ex aequo a:

El Sr. CRISTÒFOL SOLÉ I CLADERA, per haver impulsat des de la Presidència de Govern Balear una política lingüística que considera la llengua pròpia com un factor determinant de la identitat d’un poble, planificant i organitzant tot un procés de normalització de la llengua a les Illes, mitjançant un pla de conscienciació social adreçat a tot el poble balear.

El Sr. JOAN MANUEL SERRAT I TERESA, per la seva trajectòria de difusió de la cançó catalana al llarg dels anys i per la tasca pedagògica realitzada en els seus recitals tant a Espanya com a Europa i l'Amèrica llatina de difusió de la nostra realitat cultural,  i molt especialment per la  presentació i la repercussió del disc D’UN TEMPS UN PAÍS, interpretat íntegrament en català, que aplega cançons de cantants de la nova cançó provinents de diversos països de la nostra àrea cultural comuna, i que ha aconseguit ser líder de vendes a l’Estat espanyol.

 

VIII Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1997

Atorgat al Sr. JEAN PAUL ALDUY, alcalde de Perpinyà, per l’organització de l’acte en commemoració del 800 aniversari de la Carta de les Llibertats Municipals de Perpinyà, amb l’objectiu de fer-ne un nexe d’unió amb la resta de ciutats dels Països Catalans, i del passat i del futur, com pel conjunt de les seves accions en pro de la normalitat de la llengua catalana a la seva ciutat.

 

IX Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1998

Atorgat ex aequo a:

L’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (fent un esment molt especial del seu president Jaume Fuster, recentment desaparegut), amb motiu del 20 anys d’antiguitat celebrats el 1997, per haver servit de principal nexe d’unió i relació entre molts centenars d’autors de tots els gèneres literaris en, i entre, cadascun dels Països Catalans.

La sèrie de TV3 NISSAGA DE PODER, i especialment a l’autor de la idea, els guionistes i els protagonistes, per la cohesió social creada al voltant d’una narració exemplar com a literatura popular que ha sabut arribar a tots els racons del nostre territori cultural i sociolingüístic.

 

X Premi Comte Jaume d’Urgell, any 1999

Atorgat ex aequo a:

L’equip de rugbi la USAP DE PERPINYÀ, pel ressò mediàtic als Països Catalans després d’aconseguir arribar a la final del campionat de França, i per la seva reivindicació expressa de la catalanitat i la seva contribució a l’establiment de lligams per a la constitució d’una selecció de rugbi dels Països Catalans.

El Sr. JOSEP VALLVERDÚ I AIXALÀ, per l’edició el 1998 del llibre de memòries Garbinada i ponent, i en reconeixement de la seva trajectòria d’escriptor, considerant que ha estat més de 30 anys una referència fonamental en la literatura per a joves dels Països Catalans.

 

XI Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2000

Atorgat al Sr. MAX CAHNER I GARCIA, pels gairebé 40 anys d’activitat incessant, personal, editorial i institucional, de cap a cap dels Països Catalans, que ha posat en contacte grups, persones i iniciatives en el conjunt i en cada territori; i especialment pel paper i significat històric col·lectiu de la Gran Enciclopèdia Catalana.

 

XII Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2001

Atorgat ex aequo a:

L’INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA-IEA perquè conjuntament amb l’Associació del Matarranya i els Consells Locals de la Franja han adreçat els seus esforços al foment i l'acceptació del concepte de Països Catalans entre la gent de l’Aragó i pels seus esforços i la voluntat d’integració lingüística i cultural amb la resta dels Països Catalans.

Mossèn JOSEP SANNA, de l’Alguer, pel seu esforç de pancatalanitat reflectit en la seva acció pastoral, pel seu exemple civil en la societat algueresa i pel seu Diccionari català de l’Alguer projectat damunt tota la comunitat catalanoparlant, i als seus hereus, la gent de l’Alguer, que continuen actuant per projectar el coneixement de l’Alguer a la resta dels Països Catalans.

 

XIII Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2002

Atorgat ex aequo a:

El Sr. JORDI CARBONELL DE BALLESTER, pel seu activisme cultural en temps de la resistència i per la tasca intel·lectual realitzada al llarg de la seva vida, la qual li ha comportat fortes vinculacions en l’àmbit dels Països Catalans.

COMIT, per agrupar diversos periòdics d’arreu dels Països Catalans en una sèrie d’iniciatives conjuntes, especialment de caràcter editorial, totes elles en llengua catalana i amb l’objectiu de normalitzar la nostra llengua al quiosc.

 

XIV Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2003

Atorgat ex aequo a:

El Sr. JOSEP ESPAR I TICÓ, pel seu activisme cultural en temps de la resistència i per la tasca intel·lectual realitzada al llarg de la seva vida, la qual li ha comportat fortes vinculacions en l’àmbit dels Països Catalans.

CAVALL FORT, per la seva ampla difusió en el marc dels Països Catalans i per ser una eina de valor extraordinari a les escoles i en l’àmbit familiar.

 

XV Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2004

Atorgat ex aequo a:

El M. Hble. Sr. JORDI PUJOL I SOLEY, per la seva trajectòria personal i política, no solament per la seva defensa de la personalitat nacional i cultural de Catalunya, sinó també de la unitat de la llengua catalana i de les relacions cíviques i culturals dels diferents territoris que la parlen.

El mitjà de comunicació VILAWEB, pioner en la premsa electrònica al nostre país, per haver-se convertit en un instrument imprescindible i d’extensa difusió d’intercanvi d’informació entre totes les comarques i poblacions dels Països Catalans.

 

XVI Premi Comte Jaume d’Urgell, any 2005

Atorgat ex aequo a:

El Sr. ANTONI BASSAS, per la realització del programa El matí de Catalunya Ràdio i per gestar una ràdio catalana competitiva i de qualitat, amb una important audiència que va més enllà del territori del Principat.

L'OBRA CULTURAL DE L’ALGUER, pels seus 20 anys de promoció i foment de la cultura catalana arreu del territori alguerès.

 

XVII Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2006

Atorgat ex aequo a:

El cantant LLUÍS LLACH, pels seus molts anys d'exemplaritat artística i cívica, al llarg dels quals ha estat reconegut i admirat igualment pel públic de tots els Països Catalans, i ha arribat així, de manera molt important, a intensificar les relacions entre tots ells.

El FC BARCELONA, per la seva llarga trajectòria, no solament en el camp esportiu, sinó sobretot com a representant i emblema del fenomen social i nacional amb el qual s'identifica una part considerable del poble de Catalunya, però que desvetlla igualment simpaties i adhesions al País Valencià, a les Illes i a les altres terres de parla catalana.

 

XVIII Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2007

Atorgat al Dr. JOAN SOLÀ I CORTASSA, per les seves destacades aportacions a l'estudi de la llengua catalana, els profunds treballs sobre gramàtica i la difusió del seu pensament sobre el present social i el futur de les nostres llengua i cultura.

 

XIX Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2008

Atorgat ex aequo a:

El Sr. JOSEP RUAIX I VINYET, per la seva extensa publicació d’obres sobre gramàtica catalana, contribuint així a l’enfortiment i la consolidació de la llengua comuna dels Països Catalans.

L’ESCOLA PASQUAL SCANU, per haver donat veu als algueresos ajudant-los a recuperar la pròpia llengua i per haver donat suport a tota la gent de la comunitat catalana de l’Alguer a recuperar el propi sentiment hereditari.

 

XX Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2009

Atorgat ex aequo a:

L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, per la seva tasca acadèmica, científica i cultural que té per objecte la recerca científica en tots els àmbits de la cultura de parla catalana.

El Sr. ARTUR QUINTANA, filòleg que destaca per la seva dedicació a l'estudi i la difusió de la llengua i la literatura catalanes de la franja d'Aragó i de la regió del Carxe en l'àmbit de la romanística internacional.

 

XXI Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2010

Atorgat ex aequo a:

Al Sr. JOAQUIM MARIA PUYAL, pel seu mestratge i compromís amb la normalització i la difusió de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, especialment en les retransmissions esportives del F.C. Barcelona, les quals compten milers de fidels oients arreu dels Països Catalans.

Al CASAL DELS PAÏSOS CATALANS DE LA PLATA, pel seu treball i la seva constància en el manteniment de la identitat i les arrels així com per la seva tasca pedagògica sobre els Països Catalans en el marc del continent sud-americà.

 

XXII Premi Comte Jaume d'Urgell, any 2011

Atorgat ex aequo a:

El Dr. ORIOL CASASSAS I SIMÓ, per la seva activitat literària, ja que ha escrit sobre els problemes socials de la medicina, ha fet importants aportacions a I'estudi i la divulgació de la terminologia cientifica i mèdica en català, ha estat redactor del vocabulari mèdic i director del Diccionari Enciclopèdic de la Medicina, amb els quals ens ha donat un instrument lèxic modern i compartit.

L'ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ, per ser la veu unitària de la cinematografia catalana formada per tots els sectors creatius i productius, a més de promocionar i contribuir que les nostres llengua i cultura catalanes tinguin una gran projecció internacional i pel gran any del cinema català, amb el triomf de "Pa Negre", que ha aconseguit obtenir un reconeixement mundial.