al contingut a la navegació Informació de contacte

Què és l'OCSAE?

L'Oficina Comarcal de Suport a l'Administració Electrònica (OCSAE) és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l'administració electrònica.

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d'implantació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.

El catàleg dels serveis es pot consultar en l'apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet.
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació interadministrativa entre les administracions públiques catalanes.
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant).
 • eFACT: Factura electrònica.
 • eNOTUM: Notificacions electròniques.
 • ERES: Registre d'Entrada i Sortida.
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques.
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.).
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
 • eTAULER: Tauler d'anuncis i edictes.

 

SERVEI DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d'administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT.

SERVEI DE CERTIFICACIÓ DIGITAL

Entitat de Registre TCAT, per a la generació i suport de certificats digitals de treballador públic. Certificats disponibles:

 • Certificats CLASSE 1: Els certificats de Classe 1 són certificats públics, d'organització del sector públic (corporatius), caracteritzats pel fet que la persona física posseïdora de la clau privada té una vinculació amb el subscriptor o titular del certificat, que és una persona jurídica. A més, en certificats d'entitat, el posseïdor de la clau privada ha estat facultat, d'acord amb la llei d'atribucions aplicable, per a l'obtenció del certificat.
 • Certificats CLASSE 2: Els certificats que no es puguin encabir en la definició dels de classe 1 seran certificats de classe 2.
 • CPISR+CPX (Certificat digital de signatura i xifrat en targeta): Aquest certificat disposa d'informació referent al titular i permet la seva identificació. Se subministra al personal de les administracions públiques catalanes com a element identificatiu en les comunicacions electròniques, i permet signar documents en format electrònic per fer possibles els tràmits i les consultes en línia amb tota garantia i agilitzant-ne les gestions. El certificat personal de xifrat és un document electrònic que, basant-se en la infraestructura de claus públiques, fa possible xifrar documents i fitxers d'informació i permet garantir-ne la confidencialitat. En ocasions conté el càrrec del titular del certificat, i en aquest cas s'anomenar CPISR Càrrec + CPX Càrrec.
 • CPISR-1 Càrrec Ús: Igual que el CPISR Càrrec però amb una informació addicional que correspon a l'ús concret per al qual es pot fer servir el certificat.
 • CIPISR-1 i CIPISR-2: Són els certificats dels operadors. Els camps que conté el certificat són iguals que els del CPISR i les pantalles de l'aplicació gairebé idèntiques. La diferència està en la funcionalitat.
 • CDA (Certificat digital de dispositiu d'aplicació assegurada): Aquest certificat s'emmagatzema en un servidor i pot ser requerit per una aplicació per signar un document o missatge. No és un certificat personal, sinó que està vinculat a una aplicació i actua de manera síncrona, fet pel qual no requereix la intervenció de cap operador. El seu ús equival a un tampó de l'ens o departament.
 • CDS (Certificat digital de dispositiu de servidor segur): S'han d'instal·lar als servidors web per poder assegurar la seva identitat davant dels usuaris que s'hi connecten, per poder garantir que el lloc web és l'original i no ha estat suplantat, i que ningú ha pogut alterar la informació publicada ni manipular les dades enregistrades en el servidor de manera no autoritzada. Per tant, podem dir que un certificat de servidor segur determina que un lloc web és genuí.
 • CDP (Certificat de dispositiu programari): El certificat de dispositiu programari o de signatura d'aplicacions informàtiques serveix per signar electrònicament les aplicacions informàtiques o programari a transmetre a través d'Internet.
 • CDSDC (Certificat digital de dispositiu de servidor segur domain controller): Iguals que els CDS però amb la particularitat que estan adreçats al control de dominis quan es fan servir certificats CPISR, amb el camp "Usuari de Windows" omplert, com a mitjà d'identificació als equips informàtics.

El temps d'emissió dels certificats és de:

 • Servei ordinari d'emissió de T-CAT en 5 dies.
 • Servei urgent d'emissió de T-CAT en 48 hores, per a alcaldes/esses, secretaris/àries, interventors/res i per a aquelles altres persones per a les quals estigui justificada la urgència.

Per a realitzar una petició/revocació/renovació de certificats digital TCAT, cal accedir a l'apartat Tràmits, Certificats digitals de l'EACAT(és requisit previ enviar la fitxa de subscritor abans de realitzar la primera petició via EACAT).