al contingut a la navegació Informació de contacte

Assessoria urbanística

Des de l’àrea tècnica es realitza assessorament específic als responsables municipals dels diferents ajuntaments sobre les incidències que es van detectant en el desenvolupament dels diferents instruments de planejament general o derivat.

Tasques: 

  • Donar suport i assistència tècnica en reunions amb promotors i en les gestions i reunions amb altres administracions (Urbanisme, ACA, Cultura...)
  • Redactar modificacions puntuals dels instruments de planejament
  • Col·laborar en els treballs de planejament generals encarregats a altres tècnics.