al contingut a la navegació Informació de contacte

Assistència tècnica en la gestió dels serveis i infraestructures comarcals

Els tècnics participen en la redacció d'estudis i de projectes, i en l'assessoria tècnica o supervisió, que faciliten el funcionament dels diferents serveis i entitats que són responsabilitat del Consell Comarcal o d’àmbit supramunicipal. Alguns d’aquests són:

  • Projectes urbanístics i d’obres per a la gestió de residus, (abocadors, deixalleries, etc.).
  • Projectes d’edificació, reformes, ampliacions de la seu del Consell Comarcal o altres infraestructures que gestiona (Centre d’Observació de l’Univers, Oficina Jove de la Noguera, etc).
  • Projectes de Camins de muntanya, Plans de Consultoris Locals, Projectes de Gestió Forestal Sostenible, Memòria històrica, Senyalització turística, etc.
  • Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis delegada per la Generalitat i la Diputació.
  • Informes per a l’aprovació pel Consell Comarcal dels Béns Culturals d’Interès Local.