al contingut a la navegació Informació de contacte

Redacció de projectes d’obres, memòries valorades i documents urbanístics

Aquells ajuntaments amb els quals es té en conveni, els diferents professionals de l’àrea tècnica redactaran, dins de les seves competències professionals, diferents documents tècnics que els ajuntaments necessitin.

Alguns d’aquests documents són:

  • Memòries valorades d'edificació, d'urbanització i d'instal·lacions.
  • Projectes bàsics i projectes executius d'obres d'edificació.
  • Projectes d'urbanització.
  • Estudis de Seguretat i Salut de les diferents obres.
  • Valoracions d’edificis i/o solars
  • Catàleg de masies i cases rurals
  • Modificacions puntuals de planejament