al contingut a la navegació Informació de contacte

Assistència tècnica en expedients municipals de llicències d'activitats, comunicacions o declaracions responsables

Tasques:

  • Assessorar els ajuntaments en matèria de llicències d’activitats, comunicacions o declaracions responsables, respecte a la tramitació a seguir i la documentació a aportar.
  • Dur a terme la redacció d’informes preceptius de verificació i de suficiència i idoneïtat.
  • Visites de comprovació, tasques en relació amb inspeccions tècniques: controls d'activitats i inspecció de denúncies.
  • Redacció de projectes d’activitats de titularitat municipal.

Enllaços: 

Taula de classificació d'activitats

Dades de contacte:

pquintilla@ccnoguera.cat