al contingut a la navegació Informació de contacte

Assistència tècnica als ajuntaments

La signatura del conveni d’assistència entre un ajuntament i el Consell Comarcal permet donar una resposta àgil, ràpida i in situ d’aquells petits encàrrecs que no tenen una gran complexitat tècnica, però que requereixen una resposta ràpida per al bon funcionament dels ajuntaments.

El conveni preveu permanències programades a cada un dels ajuntaments en funció de la periodicitat acordada, setmanal o bisetmanal. Actualment 19 dels 30 municipis de la comarca tenen signat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Noguera

Tasques:

 • Resoldre consultes urbanístiques dels particulars.
 • Realitzar informes tècnics de les sol·licituds de llicències i comunicacions d’obres.
 • Dur a terme visites d'inspecció.
 • Realitzar altres informes tècnics, consultes de les administracions, informes contractació d’obres, etc.).
 • Realitzar certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat urbanística per a activitats
 • Realitzar dictàmens (ruïna, ordre d’execució...).
 • Aixecar petits treballs topogràfics.
 • Establir alineacions i rasants
 • Dur a terme la determinació de superfícies.
 • Fer les valoracions d’edificacions i de finques.
 • Fer la diagnosi i assessorament tècnic en la reparació i manteniment de diferents infraestructures i serveis urbans
 • Informar d’expedients de disciplina urbanística