al contingut a la navegació Informació de contacte

Ponència d'Avaluació Ambiental

Tasques:

Tramita les activitats classificades a l'Annex II de la Llei 20/2009. Aquesta tramitació inclou:

  • L’assessorament a particulars i ajuntaments
  • La recepció dels projectes de noves activitats de la comarca o modificacions d’aquestes i també dels controls efectuats en les activitats existents i les seves revisions.
  • La sol·licitud d’informes als organismes corresponents
  • La redacció dels informes tècnics preceptius de suficiència i idoneïtat, i la redacció de l’informe integrat.
  • La celebració de les reunions de la Ponència d’Avaluació Ambiental en les quals s’aproven i certifiquen els informes integrats vinculants que es lliuraran als ajuntaments per tal que atorguin o deneguin les llicències sol·licitades.

Dades de contacte:

pquintilla@ccnoguera.cat