al contingut a la navegació Informació de contacte

Oficina d'Habitatge

Tasques:

- Dur a terme el registre d’entrada i posterior seguiment de sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

- Tramitar sol·licituds, inspeccions tècniques i duplicats de cèdules d’habitabilitat.

- Fer seguiment dels informes tècnics per al coneixement de l’estat d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

- Gestionar, entre d’altres, les sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Enllaços: 

Subvencions Next Generation en matèria d'habitatge

- Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

- Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

Dades de contacte:

mllauet@ccnoguera.cat

L’Oficina d’Habitatge col·labora juntament amb la Borsa d’Habitatge de l’àrea de Serveis Socials en la gestió d’activitats i serveis d’àmbit social, com és la tramitació d’expedients de prestacions especials i urgents per al pagament de l’habitatge, la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers, i d’altres derivats dels programes socials d’habitatge.

Dades de contacte:

sbonet@ccnoguera.cat