al contingut a la navegació Informació de contacte

Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació

L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat treballa per garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació a Catalunya i presta suport i assessorament a les persones que hagin patit qualsevol tipus de discriminació.

Si has patit o pateixes alguna discriminació o delicte d’odi, pots posar-te en contacte amb l’Àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal de la Noguera. T’assessorarem i t’orientarem per tal d’analitzar la possible sanció i posar en marxa mecanismes de resolució de conflictes, com ara la mediació.

L’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació actua en situacions de discriminació per raó d'edat, origen, sexe o gènere, LGTBI-fòbia, llengua o identitat cultural. També per conviccions religioses, per la condició social o econòmica, la situació administrativa, per aporofòbia, per discapacitat física, sensorial o altres tipus de diversitat funcional, per alteracions de la salut, per l’estat serològic o per l’origen. Així mateix, actua davant de totes les formes de racisme específiques, com són l’antigitanisme o l’antisemitisme, entre d'altres.

Qui pot denunciar?

La víctima o qualsevol persona, entitat o organització que hagi estat testimoni o tingui coneixement d’una conducta o fet discriminatori.