al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei d’Atenció Integral (SAI) en el marc LGBTI+

El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+ és un servei integral per informar, acompanyar i sensibilitzar persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. Atén tant persones LGBTI+ com el seu entorn i professionals que treballen en àmbits sensibles.

Aquest recurs ofereix una atenció integral en tots els àmbits de la vida de les persones i es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI+. A més a més, el SAI LGBTI+ també treballa per implementar les polítiques públiques LGBTI+ locals.

Primera acollida

Recollida d’incidències i denúncies administratives per fets LGBTI-fòbics. Assessorament en els tràmits de canvi de nom de les persones trans* en la documentació d’àmbit català i d’àmbit estatal.

Servei d’atenció

Atenció i derivació als serveis especialitzats en situació de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i actuar de manera transversal i coordinada amb ells perquè ofereixin una atenció adaptada a les necessitats específiques de les persones LGBTI+. En alguns àmbits concrets ofereix atenció psicològica, assessorament jurídic, acompanyament a les víctimes de LGBTI-fòbia.

Tràmits

El SAI LGBTI té la competència per tramitar el canvi amb el nom sentit a les persones trans*, majors i menors d'edat, de les targetes sanitàries, targetes acreditatives de discapacitat i T-16.

Suport a entitats, serveis i ens locals

Suport per a la realització d’accions que promoguin la igualtat de gènere i la prevenció de la LGBTI-fòbia.

Població a qui s’adreça

S’adreça a totes persones de la Noguera que:

  • Vulguin informar-se sobre els seus drets o fer qualsevol consulta en matèria LGBTI+.
  • Viuen, han viscut o estan en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.
  • Necessiten assessorament en els tràmits de canvi de nom o gestionar el tràmit de canvi de nom dels documents anteriorment esmentats.

Dades de contacte

Consell Comarcal de la Noguera

Plaça de la Unió Catalanista, 1 | 25600 | Balaguer

Tel. 973 448 933 Ext. 1

Correu electrònic: sai@ccnoguera.cat

 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.30 h  (fora d’aquest horari, cal concertar cita prèvia)