al contingut a la navegació Informació de contacte

Servei de Migracions, Acollida i Vida Digna Compartida

El Servei de Migracions, Acollida i Vida Digna és un servei que ofereix atenció, informació, assessorament, formació i orientació en matèria d’estrangeria a la comarca de la Noguera. També, dona suport als ens locals de la comarca en l’impuls de polítiques en aquest àmbit amb l’objectiu d’afavorir la convivència i la diversitat, i promoure la integració i cohesió social a la comarca.

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones migrades i de les retornades a Catalunya, obliga els ajuntaments a prestar serveis de primera acollida i d’acollida especialitzada a les persones migrades.

Objecte

L’acollida i la promoció de l’autonomia personal de les persones nouvingudes  a  la  societat catalana,  promocionant  la  seva  integració en  igualtat  d’oportunitats.

Població a qui s’adreça

Persones estrangeres migrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades i de les seves famílies de la comarca de la Noguera.

Funcions

 • Impulsar polítiques i prestar els serveis necessaris per la creació del sentit de pertinença compartit, la interacció social en condicions d’igualtat entre les persones migrades i la resta de població.
 • Oferir formació, orientació i acompanyament amb l’objectiu de que les persones puguin desenvolupar-se autònomament en la societat d’arribada.
 • Impuls d’accions que propiciïn la igualtat d’oportunitats, de tracte i no-discriminació a les persones migrades entre la ciutadania del municipi o comarca.
 • Millora de la  capacitat individual de les persones  migrades, mitjançant programes  d’alfabetització, coneixements laborals, coneixement  de la  llengua, sessions  socio-culturals...
 • Dur a terme accions de sensibilització de les persones professionals dels serveis públics, ens locals, teixit associatiu, i societat civil en matèria de diversitat i migració, per prevenir i reduir els conflictes amb motivació racista.
 • Potenciar la participació activa en la comunitat i en la vida pública compartida per part de les persones migrades i les seves famílies.
 • Servei de  traductors i  intèrprets.
 • Gestió de tràmits de permís de residència, permís de treball, re-agrupament familiar i arrelament social.
 • Assessorament  jurídic.

 

Tramitació de les propostes municipals d’informe de:

 • Arrelament social.
 • Habitatge adequat per al re-agrupament familiar.
 • Esforç d’integració per a la renovació de residències temporals.
 • Habitatge adequat per renovació de residència.

 

Dades de contacte 

Consell Comarcal de la Noguera 

Plaça de la Unió Catalanista, 1 | 25600 | Balaguer 

Tel. 973 448 933 Ext. 1 

Correu electrònic: btami@ccnoguera.cat 

 

Horari d’atenció al públic 

De dilluns a divendres laborables, de 8.30 h a 14.30 h

Cal demanar cità prèvia al telèfon: 973 448 933