al contingut a la navegació Informació de contacte

Sistema d’Atenció i de Resposta Integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

El Sistema d’Atenció i de Resposta Integral és l’atenció d’emergència immediata a qualsevol situació de violència masclista per tal de garantir la seguretat personal de les dones i els seus fills i filles, i les necessitats socials que se’n derivin d’aquesta situació.

L’objectiu d’aquest sistema és garantir un sistema d’atenció i de resposta integral que asseguri l’acompanyament i l’acolliment, si s’escau, de manera temporal per a dones i les seves filles i fills (quan en tinguin) que es troben en situacions de violència masclista. Oferint l’atenció i el suport necessaris per la resolució de la situació de crisi i d’urgència.

Amb aquest sistema es pretén:

  • Garantir la seguretat i protecció física i emocional de les dones en situacions de violència masclista així com de les seves filles i fills, quan en tingui.
  • Assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, de protecció i orientació, d’allotjament, d’alimentació i de roba.
  • Proporcionar assessorament i atenció immediates necessàries per la resolució de la situació d’urgència.
  • Informar i assessorar sobre els recursos i prestacions dels que la dona o unitat familiar pugui gaudir.
  • Facilitar l’accés de la dona i els seus fills i filles als serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones en situació de violència masclista, o altres, si escau

Població a qui s’adreça

Dones de totes les edats, i els seus fills i filles a càrrec, que pateixen qualsevol forma de violència masclista en els àmbits i manifestacions que recull la Llei 5/2008, de 25 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en situació d’urgència, i les seves filles i fills a càrrec.