al contingut a la navegació Informació de contacte

Deixalleries comarcals a Balaguer i a Artesa de Segre

. DEIXALLERIES COMARCALS

UBICACIÓ DEIXALLERIA BALAGUER: Google maps

UBICACIÓ DEIXALLERIA ARTESA DE SEGRE: Google maps

Telèfons de contacte: 973 448 933 - 680 200 744

- Què és una deixalleria?

És una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions dels residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

El servei de deixalleria s'ha de considerar un sistema de recollida selectiva.

- Qui pot utilitzar la deixalleria?

 • Ciutadans en general.
 • Comerços, oficines i serveis.
 • Petits tallers.
 • NO la poden utilitzar les indústries.

- Horari de les deixalleries comarcals de la Noguera:

- Deixalleria de Balaguer

 • De dilluns a divendres
  • Matí: de 11.00 h a 13.00 h
  • Tarda: de 15.00 h a 18.00 h
 • Dissabtes:
  • Matí: de 9.00 h a 13.00 h
  • Tarda: TANCAT
 
- Deixalleria d'Artesa de Segre
 • Tarda: de 16.00 h  a 20.00 h, de dilluns a divendres (dimarts tarda tancat)
 • Matí: de 10.00 h a 13.00 h, només els dissabtes

- Què podem dur a la deixalleria?

 • Residus Municipals Ordinaris (RMO)
 • Paper i cartró 
 • Vidre 
 • Envasos lleugers. 
 • Plàstics. 
 • Ferralla i metalls. 
 • Tèxtils. 
 • Residus Municipals Especials (RME) 
 • Pneumàtics. 
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri. 
 • Bateries. 
 • Dissolvents. 
 • Pintures i vernissos. 
 • Piles. 
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses. 
 • Olis minerals usats. 
 • Olis vegetals usats. 
 • Altres residus municipals valoritzables. 
 • Fustes. 
 • Restes de poda o jardineria. 
 • Residus municipals voluminosos. 
 • Mobles i altres. 
 • Electrodomèstics que no continguin substàncies perilloses.

- Què passa després amb el que portem a la deixalleria?

 

MATERIAL

PRODUCTE TRANSFORMAT

Paper i cartró

Paper reciclat, capses d'embalatge

Vidre

Ampolles de vidre

Envasos de plàstic

Bosses de plàstic, envasos d'ús no alimentari.

Olis vegetals

Sabons, cosmètics, biodièsel

Restes de jardineria

Compost

Ferralla

Se separa per metalls i es reutilitza