al contingut a la navegació Informació de contacte

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)

Les oficines comarcals d'informació al consumidor (OCIC), adscrites als Consells Comarcals mitjançant un conveni amb l'Agència Catalana del Consum, tenen la missió de garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis.

L'OCIC del Consell Comarcal de la Noguera s'encarrega d'informar a les persones consumidores dels seus drets  i deures en matèria de consum.

Tramita les seves seues queixes, reclamacions, denúncies i sol·licituds d’arbitratge. També porta a terme tasques de mediació per resoldre els conflictes entre els consumidors i les empreses.

CONSULTA, QUEIXA, RECLAMACIÓ I DENÚNCIA

  • CONSULTA: és un dubte o aclariment que tenim com a persona consumidora i usuària sobre els nostres drets i obligacions i les formes d'exercitar-los.
  • QUEIXA: s'informa a l'Administració d'un fet que, sense ser infracció administrativa i sense que la persona consumidora demani cap rescabalament, és convenient que transcendeixi perquè l'empresa millori els seus serveis.
  • RECLAMACIÓ: és una exposició d'uns fets que fa un consumidor a un establiment comercial i/o a l'Administració amb la pretensió d'obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge, la reparació d'un dany, el rescabalament de determinades quantitats, o bé la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.
  • DENÚNCIA: posa en coneixement de l'Administració un fet que pugui constituir infracció administrativa.

Contacte:

Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor
consum@ccnoguera.cat

Horari d’atenció al públic:

Dimarts i dijous: de 9.00h a 14.00h
973 448 933

Les queixes, consultes, reclamacions i denúncies es poden presentar a través de la web de l’ Agència Catalana del Consum.