al contingut a la navegació Informació de contacte

Consell d'Alcaldes de la Noguera

COMPOSICIÓ MANDAT 2023-2027

 • Àger | Mireia Burgués i Novau
 • Albesa | Antoni Balasch i Parisi
 • Algerri | Miquel Plensa i Martínez
 • Alòs de Balaguer | Lluís Soldevila i Cuadrat
 • Artesa de Segre | Francesc Puigpinós i Porta
 • Les Avellanes i Santa Linya | Lídia Ber i Salmons
 • Balaguer | Lorena Gonzàlez i Dios
 • La Baronia de Rialb | Antoni Reig i Torné
 • Bellcaire d'Urgell | Jaume Montfort i Samà
 • Bellcaire d'Urgell | Cristina Teixidó i Vendrell
 • Cabanabona | Lluís Clotet i Oliva
 • Camarasa | Elisabet Lizaso i Cantón
 • Castelló de Farfanya | Omar Noumri i Coca
 • Cubells | Sebastià Boixadera i Brescó
 • Foradada | Maricel Segú i Peralba
 • Ivars de Noguera | Josep Magrí i Mangues
 • Menàrguens | Llorenç Ros i Medina
 • Montgai | Jaume Gilabert i Torruella
 • Oliola | Santi Cisquella i Finestres
 • Os de Balaguer | Estefania Rufach i Fontova
 • Penelles | Eloi Bergós i Farràs
 • Ponts | Josep Tàpies i Ticó
 • Preixens | Joan Eroles i Viles
 • La Sentiu de Sió | Josep Torres i Flores
 • Térmens | Concep Cañadell i Salvia
 • Tiurana | Àngel Villarte i Canes
 • Torrelameu | Carles Comes i Marco
 • Vallfogona de Balaguer | Xavier Castellana i Benseny
 • Vilanova de l'Aguda | Carla Mascó i Jou
 • Vilanova de Meià | Xavier Terré i Boliart
 • EMD Ametlla-Fontllonga | Josep Maria Camarasa i Cortés
 • EMD Baldomar | Josep Galceran i Sellart
 • EMD Gerb | Francisca Marquina i Moreno
 • EMD Santa Maria de Meià | Josep Maria Eroles i Navau

NORMATIVA

Les competències del consell d'alcaldes segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 19. El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:
a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.
b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
d) Els plans sectorials comarcals.
e) La modificació dels límits comarcals.
f) El canvi de nom o de capital de la comarca.
g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

Calendari de reunions:

Almenys una vegada cada tres mesos.