al contingut a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa General

COMPOSICIÓ MANDAT 2023-2027

miquel.plensa-martinez.jpg
Miquel Plensa i Martínez
President
mplensa@ccnoguera.cat
EsquerraColor250.jpg
ester-guarne-tanya.jpg
Ester Guarné i Tanyà
Portaveu ERC-AM
Consellera de Promoció Econòmica i ocupació
EsquerraColor250.jpg
gemma-trilla-gutierrez.jpg
Gemma Trilla i Gutiérrez
Portaveu Junts-CM
Consellera d'Ensenyament
junts-web.jpeg
jesus-franciso-cienfuegos-contreras.jpg
Jesús Francisco Cienfuegos i Contreras
Portaveu PSC-CP
logocp.jpg
aleix-ariño-terre.jpg
Aleix Ariño i Terré
Portaveu ARA-PL
arapl23.png

NORMATIVA

Les competències de les comissions  d'estudi, d'informe o de consulta segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 18. Les comissions d'estudi, d'informe o de consulta
18.1 El ple del consell comarcal determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden constituir també comissions amb caràcter temporal per a tractar de qüestions específiques.
18.2 El president encarrega a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del ple.
18.3 Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell comarcal, o bé igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot ponderat.

Calendari de celebració de sessions de la Comissió Informativa General

Es reuneix abans de la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Noguera, que ho fa en sessió ordinària el el primer dijous dels mesos de febrer, abril, juny, octubre i desembre; i el darrer dijous del mes de juliol. Fora d'aquest calendari, es pot reunir en sessió extraordinària.