Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa General

COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
President: Miquel Plensa Martínez
Vocal ERC-AM: Jaume Montfort Samà
Vocal JuntsxCat: Sonia Valero Dencas
Vocal CP: Ramon Vilapriñó Mora

Les competències de les comissions  d'estudi, d'informe o de consulta segons Decret Legislatiu 4/2003 són les següents:

Article 18

Les comissions d'estudi, d'informe o de consulta

18.1 El ple del consell comarcal determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden constituir també comissions amb caràcter temporal per a tractar de qüestions específiques.

18.2 El president encarrega a les comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del ple.

18.3 Les comissions són integrades pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació. El nombre de membres per grup ha d'ésser proporcional a la representativitat del grup en el consell comarcal, o bé igual per a cada grup; en aquest últim cas, s'ha d'aplicar el sistema de vot ponderat.


Calendari de celebració de sessions de la Comissió Informativa General

Es reuneix abans de la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Noguera, que ho fa en sessió ordinària el darrer dijous dels mesos de febrer, abril, juny, juliol, octubre i desembre. Fora d'aquest calendari, es pot reunir en sessió extraordinària.

Document Actions